Voorjaarsmoeheid

18 feb, 2019 | Overig, Theo Kleeven

Het begrip “voorjaarsmoeheid“ is, zoals het woord het zelf al zegt, tijdgebonden. Het is een verschijnsel, dat zich meestal kort voor of kort na het begin van de lente voordoet.

Het staat voor een gevoel, dat niet zo leuk is en dat als deprimerend wordt ervaren. Het kan zich uiten in de volgende vormen:

Het zich “unhappy” voelen

Het zich “down” voelen, in een “dip” zitten

Het zich “loom en lusteloos” voelen

“pessimistisch” gestemd zijn

“ongesteld” of “ziek” zijn

Het is praktisch altijd een gevoel van “geestelijk moe zijn.” Het is vaak een gevolg van veel piekeren, moeheid tengevolge van weersomstandigheden, bv. sterk schommelende temperaturen, die kunnen resulteren in bv. migraine. Het is praktisch nooit het gevolg van “lichamelijk hard werken” dus “lichamelijk moe zijn.”

We zouden het woord “moeheid” daarom in de praktijk beter kunnen vervangen door “moedeloosheid” oftewel “het vertrouwen in iets verloren hebben.”

De oorzaken kunnen verschillend zijn. Het verschijnsel treedt op in het voorjaar. Dit is de periode na de grote feestdagen en na de drukte van de jaarwisseling, dus na het opmaken van de goede voornemens.

Enkele voorbeelden:

Teleurstellingen, opgedaan bij de pogingen om doelstellingen
te verwezenlijken. Het wil niet lukken.

Dito: Teleurstellingen opgedaan in het tempo om deze doelstellingen te behalen.

Een liefdesverhouding, die is uitgegaan.

Het niet slagen voor examens of het afgewezen worden bij sollicitaties.

Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te noemen.

Voorjaarsmoeheid gaat in de regel gepaard met pessimisme. Men is niet erg hoopvol gestemd  en rekent niet op resultaten op korte termijn.

Gelukkig is het vaak maar tijdelijk. Men gaat analyseren:

Wat zijn de oorzaken?

In hoeverre ligt het aan mij zelf?

Wat kan ik er aan doen?

Je kunt er met anderen over gaan praten en adviezen inwinnen. Maar je moet in de eerste plaats natuurlijk bij jezelf te rade gaan.

Komen er na deze “bezinningen”weer positieve resultaten, dan zal het pessimisme in de regel weer overgaan in optimisme. Een jaar is  lang en na het voorjaar volgen weer de zomer en de herfst en de winter (het najaar). Gelukkig blijft de voorjaarsmoeheid in de regel daarom ook beperkt tot het voorjaar.

In mijn eigen leeftijd tot nu toe – ik ben inmiddels 67 jaar – heb ik ook al heel wat “voorjaren” meegemaakt. Naarmate je ouder wordt, word je je  er meer van bewust, wat je al die perioden hebt meegemaakt en wat ze hebben betekend. Natuurlijk ben ik ook wel eens voorjaarsmoe geweest maar deze voorjaarsmoeheid is gelukkig nooit overgegaan in “levensmoeheid.”

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…