Vaderdag

9 sep, 2019 | Overig, Theo Kleeven

 De derde zondag van juni is altijd een heel bijzondere dag bij ons in Nederland. Het is immers Vaderdag. Dit jaar was dat 16 juni.  De dag wordt internationaal gevierd. Juni is de maand van de viering van Vaderdag. Dit geldt voor vele landen. Het is meestal de derde zondag van die maand. In België en Oostenrijk is het  de tweede zondag van die maand. In Spanje, Portugal, Italië en Liechtenstein en in een gedeelte van Belgie (o.a. regio Antwerpen ) is de dag 19 maart, de feestdag van St. Jozef, de voedstervader van Jezus. In Duitland valt de dag samen met Hemelvaartsdag ( de terugkeer van Jezus naar God de Vader in de hemel ).
Dit overzicht is niet uitputtend, omdat het ook niet nodig is om dit te geven.

Evenals de viering van Moederdag – waaraan de viering van Vaderdag  is gekoppeld – kent ook de viering van Vaderdag, gezien in internationaal verband, een voorgeschiedenis.

In 1909 is in de VS en wel in de staat Washington de dag geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd. Dit deed zij ter ere van haar vader William Jackson Smart, een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, weduwnaar geworden doordat zijn vrouw bij de bevalling  van hun zesde kind was komen te overlijden. De dochter, eenmaal volwassen geworden, wilde haar vader vereeuwigen vanwege zijn kracht en enorme doorzettingsvermogen. Hun grote voorbeeld was Anna Jarvis, die in 1908 Moederdag had geïntroduceerd.

In de staat Washington werd de eerste Vaderdag gevierd in Spokane op 19 juni 1910. Het idee werd goedgekeurd door president Calvin Coolidge in 1924. Het ketste echter af in het Congres voor het grootste gedeelte bestaande uit mannen. Volgens het Congres leidde het tot een overdreven verering van de man. Daarom is de dag pas in 1972 officieel erkend onder president  Nixon.

In Nederland vond de viering plaats vanaf 1937 en wel in de maand oktober. In 1948 werd, op initiatief van de “Nederlandse Bond voor Herenmode Detaillisten” de dag definitief bepaald op de derde zondag van juni.

De viering van Vaderdag is volkomen terecht. Samen met moeder vormt vader de spil van het gezin. Samen loodsen zij de kinderen naar de volwassenheid. In sommige delen van de wereld – met name in de Verenigde Staten – is de vrouw de baas ( een matriarchaat ). Keren we ons meer naar het oosten – met name de Oostbloklanden en Rusland – , dan zien we, dat de vader het daar voor het zeggen heeft (patriarchaat ). Hoe het ook zij, de vader en de moeder staan aan het hoofd van het gezin. Onder vader geen gezin en zonder gezin geen vader.

Ikzelf kom uit een groot gezin: Vader, moeder en twaalf kinderen. Zij beiden hebben ons naar de volwassenheid geloodst.

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…