Twee uitstapjes: Een succes en een flop

17 sep, 2018 | Overig, Theo Kleeven

Wanneer men op leeftijd komt, in het bezit is van een OV-chipkaart (abonnement) of een museumkaart en bovendien een abonnement heeft op een aantal keuze-dagen van de NS (gratis reizen) onderneemt men van tijd tot tijd een uitstapje.

Zo’n uitstapje kan bv gaan naar een toneel- of theatervoorstelling, een concert of een museum of zomaar een dag naar het strand of de natuur ( een recreatiegebied ). Je kunt alleen gaan of in gezelschap.

Het  ligt natuurlijk in de bedoeling, dat zo’n dag slaagt. Je wilt alles zien, horen of beleven wat je ervan verwacht en waarvoor je hebt betaald. Hiervoor zijn een goede oriëntatie, planning en voorbereiding noodzakelijk. Je vindt informatie in nieuws- en reclamebladen, folders, op internet enz.

Zo’n dag kan natuurlijk alleen slagen, wanneer aan de bovenstaande verwachtingen is voldaan. In de praktijk kan het goed of fout gaan. Gaat het goed, dan heb je aan de bovenstaande eisen ( althans de belangrijkste ) voldaan. Gaat het fout, dan is het een en ander mis gegaan in je voorbereiding.

Hieronder volgen twee voorbeelden van iemand, die twee van dergelijke uitstapjes heeft gemaakt. Het ene is een succes geworden. Het andere is geëindigd in een flop.

We beginnen maar met de flop. Enkele jaren geleden wilde hij (de betreffende persoon) Schiphol ( onze nationale luchthaven ) bezoeken om aldaar getuige te zijn van alles wat daar te zien was: De verkeerstoren, het inchecken van de reizigers, de startbanen, opstijgende en landende vliegtuigen enz.

De treinreis was echter veel te laat gepland. Hij kwam pas in de middag aan. Bovendien kon hij de toegang niet vinden, zodat hij alles vanuit de verte vanaf een plat dak van een parkeergarage moest bekijken. Het is wel duidelijk, dat deze dag een grote flop werd.

Het tweede voorbeeld is het succes. Het betreft hier een uitstapje naar het Dolfinarium te Harderwijk, anderhalve week geleden (omstreeks half juni 2018).

De reis was goed voorbereid via een fikse korting (50%) van het eurosparen-systeem.
Nog voor de middag bereikte hij Harderwijk. De weg naar het Dolfinarium was gemakkelijk te vinden. Alleen de toegang tot het pretpark was wat lastiger te vinden. Niettemin kwam hij, in alles wat hij wilde zien, aan zijn trekken: De zeeleeuwen, de zeehonden, de bruinvissen, de haaien, de roggen en – last but not least – natuurlijk de dolfijnen. De laatste in het overkoepelde bassin.
Dit uitstapje mag dan ook als geslaagd worden gezien.

Waarom heb ik, als schrijver van dit stuk, dit verhaal geschreven, geïllustreerd met deze twee voorbeelden. Omdat de betreffende persoon ikzelf was. Wat is hiervan de moraal?  Vaak blameren wij andere personen vanwege een bepaalde eigenschap, karaktertrekken, typeringen of stommiteiten.

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt wel, dat dat allemaal ook wel eens op onszelf van toepassing is. Dan moeten wij de anderen niet blameren, maar onszelf.

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…