Verhalenonline.nl

Wat is jouw verhaal?

Voor wie is deze site:

De site verhalenonline is er voor iedereen die graag eens een stukje schrijft of een gedicht maakt en dat wil delen met anderen door het geschreven verhaal op de verhalensite te zetten. We zijn nieuwsgierig naar jouw verhaal.

Je kunt je stukje insturen naar post@verhalenonline.nl. Je stukje wordt geredigeerd, dat betekent nagekeken, en daarna op de site geplaatst. Je mag met je eigen naam, alleen voornaam of voor en achternaam. Heb je dit liever niet dan kun je jouw verhaal ook onder pseudoniem plaatsen.

Je kunt natuurlijk ook eerst een kijkje nemen op verhalenonline.nl. je ziet dan dat er van allerlei stukjes opstaan, heel divers en van verschillende schrijvers. Je kunt natuurlijk de stukjes van anderen lezen en er is ook de mogelijkheid om op de stukjes te reageren.

Een voorbeeld is een stukje van Agnes, zij schrijft vaak over Konijn en Rat:

 

‘Konijn, kijk eens wat ik gevonden heb, een doos met allemaal woorden……’

Voorwaarden ingezonden verhalen:

De verhalenonline is er voor iedereen die een verhaal heeft geschreven en geplaatst wil hebben.

Voor een goede gang van zaken is het belangrijk dat er enkele fatsoensnormen gehanteerd worden en daarom behoudt de redactie het recht om ingezonden verhalen te weigeren dan wel te redigeren.

Voorbeelden van weigering zijn als het geschrevene naar oordeel van de redactie:

  • Discriminerende of seksistische of om andere reden aanstootgevende inhoud.
  • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, obscene, misleidende of andere privacy gevoelige of ongepaste bijdragen naar interpretatie van de redactie zijn niet toegestaan.
  • Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar zijn van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
  • Bijdragen mogen maar een (1) keer ingezonden worden.
  • Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
  • Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (“schreeuwen”) is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.

De redactie.