Niets

3 dec, 2018 | Overig, Overpeinzingen, Theo Kleeven

Het woord “niets” komt regelmatig voor in ons Nederlands taalgebruik, zowel in de spreektaal als in de schrijftaal. Het woord wordt gebruikt om er iets mee uit te drukken, een bepaald gevoel of een bepaald resultaat.

Er bestaan verschillende contexten, waarin het woord kan worden gebruikt:

 • Als resultaat van een zoekactie: “Niets gevonden.”
 • Ter aanduiding van een marginaal verschil:
  “Dat scheelde bijna niets.”
 • Ter aanduiding van een (zeer) slecht resultaat, wanneer een  goed resultaat moest worden behaald:

“Je hebt er niets van gemaakt.”

 • Ter aanduiding van een blijk van waardering in negatieve zin:” Ergens niets aan vinden.”
 • Bij een beoordeling van iemand:
  “Het is een kerel van niets”. Hij is “een grote nul.”
 • Ter geruststelling of kalmering:
  “Er is niets aan de hand.”
 • Als vooroordeel:
  “Dat wordt toch niets.”

Zo zien we, dat het woord “niets” in heel wat situaties c.q. contexten kan worden gebruikt, zowel in positieve als in negatieve zin. Als constatering, verrassing of beoordeling.

Het is echter wel verstandig om, wanneer men dit woord uitspreekt of schrijft, de betekenis en de strekking ervan goed te overdenken.
“Niets” hoeft niet altijd letterlijk “niets” te betekenen. Het eindresultaat kan nog altijd  “iets” zijn of zelfs “een heel groot iets”, een goed resultaat.

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…