Luchtkasteel

17 jun, 2019 | Overig, Theo Kleeven

We kennen allemaal de uitdrukking “luchtkastelen bouwen”. We weten allemaal wat dit betekent:

  • droombeelden hebben
  • hersenschimmen hebben
  • visioenen zien
  • een utopie willen nastreven

Het woord kent zovele synoniemen,  die eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomen.
Zoals het woord het zelf al zegt, is het luchtkasteel geen echt tastbaar kasteel, opgebouwd uit hout of steen.
Het is samengesteld uit lucht. Het heeft geen vorm, geen gedaante. Het is samengesteld uit lucht. Het is als het ware een slag in de lucht.
Nietszeggend. Alle kastelen, die over de hele wereld zijn gebouwd, zijn opgetrokken uit steen, graniet, hout enz. In elk geval tastbare bouwstoffen.
Wanneer kinderen tijdens een vakantie op het strand een zandkasteel bouwen, dan heb je tenminste nog een bouwstof en wel zand. Lucht kun je niet zien als een bouwstof.

Het is duidelijk, dat het woord “luchtkasteel” als beeldspraak wordt gebruikt. Een streven naar, het willen bereiken van een ideaal, een toestand, een bezit in de naaste of verre toekomst. De persoon ( hij of zij ) weet in zijn of haar onderbewustzijn, dat het niet te verwezenlijken is.

Een luchtkasteel verschijnt daarom ook meestal in een droom. ’s-Nachts. In een droom doet zich het onderbewustzijn namelijk gelden.
Ontwaakt men uit zijn droom, dan ziet en voelt men, dat het allemaal een waanidee is geweest. Een grote ontnuchtering. Er is niets van waar. Men staat weer met twee benen op de grond. Men is ofwel teleurgesteld omdat het gewoon niet waar is, ofwel men is opgelucht omdat men inziet, dat het in feite gewoon een luchtkasteel is geweest.

Ieder mens heeft weleens luchtkastelen gebouwd. Dit geldt ook voor mijzelf. Wanneer men echter ontnuchterd is, ziet men wel in, dat men reëel moet blijven en het leven moet accepteren zoals het is. Men moet roeien met de riemen, die men heeft.

 

Theo Kleeven

 

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…