Iets

7 jan, 2019 | Overig, Theo Kleeven

In welke context het je verder ook gebruikt, het woord “iets” heeft in de regel meer te betekenen dan het woord “niets.” Het is eerder positief dan negatief. Je gebruikt het zowel in de schrijftaal als in de spreektaal. Ook dit woord gebruik je om er iets mee uit te drukken, een bepaald gevoel of een bepaald resultaat.

Ook hier bestaan er verschillende contexten, waarin het woord kan worden gebruikt:

 • Als resultaat van een zoekactie, ondernomen als speurtocht naar verloren dingen of het opsporen van gegevens:
  “Toch nog iets gevonden.”
 • Ter aanduiding van een marginaal verschil:
  “Iets meer of iets beter.”
 • Ter aanduiding van een zogenaamd klein verschil wanneer juist een (zeer) groot verschil wordt bedoeld:
  “Hij weet er wel iets meer van af dan jij.”
 • Ter aanduiding van een resultaat, dat – tegen de verwachting in – meevalt:
  “ Het is toch nog iets geworden.”
  Het is het antwoord op de vraag:
  “Wordt dat iets?”
 • Ter bevestiging van een geringschatting, opgesloten in een vooroordeel:
  “Daar kan ik mij iets bij voorstellen.”

Ook hier zien we,dat het woord “iets” in verschillende contexten c.q. situaties kan worden gebruikt, zowel in positieve als in negatieve zin, als constatering, verrassing of beoordeling.

Bij het schrijven of het uitspreken ervan is het echter verstandig de betekenis of de strekking ervan goed te begrijpen.
“Iets” kan in werkelijkheid “iets heel groots” zijn.

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…