Het nieuwe jaar: De goede voornemens

29 jan, 2019 | Overpeinzingen, Theo Kleeven

Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. De drempel van oud naar nieuw is genomen met een donderend feestgedruis, knallend en flitsend vuurwerk. Het is een echte feestelijke aanzet.

Je vraagt je op 1 januari van het nieuwe jaar natuurlijk af, als je dat allemaal meemaakt: “Wordt het ook een feestelijk en flitsend jaar?” De tijd zal het leren.

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Dit is een grote algemene vraag. We zouden deze kunnen opdelen in een aantal bijzondere aspecten:

Wat zal de (inter)nationale politiek, waarin Nederland een belangrijke rol speelt in de Europese Unie, ons brengen?

Hoe wordt het vluchtelingenprobleem aangepakt en hieraan gekoppeld de houding tegenover de Moslims en de Marokkanen?

Hoe zal het gaan met het financiele beheer?

Hoe zal het gaan met de “Brexit” en welke rol speelt Nederland daarin?

Hoe zal het gaan met het milieubeheer, de beheersing van het klimaat, de aanpak van de temperatuurstijging, de luchtvervuiling en de CO2-uitstoot?

De aanpak van de zorg?

De aanpak van de misdaadbestrijding?

De aanpak van de werkgelegenheid en de bestrijding van de werkeloosheid?

Komt er een regeringswisseling? Krijgen we een nieuw kabinet? Zo ja, hoe zal dit nieuwe kabinet het gaan doen?

De hierboven genoemde aspecten kun je allemaal vangen onder de algemene noemer: “Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?”
Het voorbije jaar is oud. Wordt het nieuwe jaar misschien een jaar van goud? Je weet, dat dit zo goed als onmogelijk is. Maar je hoopt natuurlijk op verbeteringen.

Voor de mens persoonlijk is 1 januari natuurlijk ook een nieuw startpunt. Het nieuwe jaar vormt een grote uitdaging. De goede voornemens zijn in de regel tussen de kerstdagen en Nieuwjaar gemaakt. Het wordt nu tijd de daad bij het woord te voegen.

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor mij persoonlijk. Wanneer ik terugblik op het afgelopen jaar, dan zie ik wel, dat er wat betreft de goede voornemens, die ik toen wilde realiseren, nog heel wat te wensen overblijft.
De laatste week heb ik de balans opgemaakt en hieraan mijn goede voornemens gekoppeld voor het nieuwe jaar:

De dagbesteding bij Phoenix. De drie workshops voortzetten.

Meer aan sport doen en gaan lijnen. Vooral bij “Basic Fit.”

Het gokken handhaven als hobby en niet als geld- en tijdverspilling.

Het huis beter schoon houden, oud papier en huisvuil op tijd opruimen.

Meer zelfvertrouwen aankweken en minder piekeren.

Het sociale netwerk, dat ik nu heb, in stand houden.

Het is echter verstandig om voor het realiseren van al het bovengenoemde de volgende gedragslijn aan te nemen:

Zwijg als het graf bij het activeren.

Raak niet in een draf.

Zo breng je je, als je consequent bent, er het beste af.

Met andere woorden: Geen woorden maar daden.

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…