Overpeinzingen

Vader

Bij vader.
Denk ik het eerst.
Aan mijn eigen vader.
Daarna aan Maarten Biesheuvel.
De schrijver.
Met zijn vrouw Eva.
Zijn steun en toeverlaat.
In een gesprek roept.
Hij zijn vader aan:

Lees meer

Het nieuwe jaar: De goede voornemens

Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. De drempel van oud naar nieuw is genomen met een donderend feestgedruis, knallend en flitsend vuurwerk. Het is een echte feestelijke aanzet. Je vraagt je op 1 januari van het nieuwe jaar natuurlijk af, als je dat...

Lees meer

Niets

Het woord “niets” komt regelmatig voor in ons Nederlands taalgebruik, zowel in de spreektaal als in de schrijftaal. Het woord wordt gebruikt om er iets mee uit te drukken, een bepaald gevoel of een bepaald resultaat. Er bestaan verschillende contexten,...

Lees meer

Een nieuwe ruimte

Een “nieuwe ruimte” is altijd “iets nieuws”. In ons dagelijkse leven worden we er herhaaldelijk mee geconfronteerd. Een “nieuwe ruimte” geeft “meer ruimte” aan ons leven. Het begrip kent verschillende aspecten. Je kunt het betrekken op: Een ander gebouw,...

Lees meer

Het examen

Het woord “examen” heeft een geladen betekenis. Het betekent “onderzoek naar kennis en of bekwaamheid.” Het kan worden afgenomen op school, bij cursussen, het middelbaar onderwijs of het voortgezet onderwijs, op het MBO of het HBO en op universiteiten. Het...

Lees meer

De school

De school is voor elk kind een grote uitdaging. Het kind begint aan iets heel nieuws. Moet eraan wennen en wordt in zekere zin voorbereid op de toekomst: haar of zijn verdere leven. Hij of zij kan het voelen alsof hij of zij in een nieuwe huid kruipt. Het...

Lees meer

Algebra

Algebra was voor mij op de middelbare school in het begin “abacadabra”. Soms snapte ik er niets van. Al die letters en die tekens. De eerste twee jaren gingen nog wel. Op de derde klas een inzinking. Op de vierde klas ging het weer wat beter. Natuurlijk...

Lees meer

Het lezen

Het  lezen in al zijn vormen is de gehele geschiedenis door onlosmakelijk verbonden geweest met het schrift in al zijn vormen. Het schrift diende voor het vastleggen van informatie , die moest worden overgedragen op de medemens en de erop volgende...

Lees meer

De schuinsmarcheerder

De schuinsmarcheerder is iemand, die niet in de pas loopt. Men denkt daarbij in de eerste plaats aan iemand, die afwijkt van fatsoenlijke normen  en aan iemand van amoreel  gedrag. Bekende synoniemen, die hiervoor worden gebruikt, zijn “zwierbol”,...

Lees meer

Het Pensioen

Het bereiken van de pensioenleeftijd is voor ieder van ons een mijlpaal. Dat vinden we allemaal. Een tijd van werken, verdienen, onderhoud en zorgen, waarvan je min of meer hebt genoten, wordt afgesloten. Je komt in de herfst en helaas ook in de winter van...

Lees meer

Het Bokkenpootje

Er hebben zich in mijn leven tot nu toe al heel wat situaties voorgedaan, waarin ik met “bokkenpootjes” te maken heb gehad.  In de eerste plaats natuurlijk het koekje. Dit bestaat uit twee stokjes aan elkaar gekit met een soort crème of boter met aan de...

Lees meer

Pater Lindemans

Pater Lindemans liep in gedachten over de brug. Het waaide. Zijn witte haren wapperden in de stevige bries. Eigenlijk had hij het wel gehad met de zwaarwichtige beschouwingen over schuld, zonde en vergiffenis. Hij wilde liefde uitdragen voor mensen en de grote wereld...

Lees meer

Hemelvaart

Hemelvaart is in het Christendom de dag dat Christus opstijgt naar zijn Goddelijke Vader in de hemel, 39 dagen na zijn opstanding. Het is de veertigste dag in de Paascyclus. Pinksteren wordt altijd tien dagen erna gevierd en dat is de herdenking van dat de Heilige...

Lees meer

Sjaak wilde eigenlijk niet trouwen.

Achteraf had hij eigenlijk helemaal niet willen trouwen met Binette. Sjaak had wel meebewogen met alle voorbereidingen, zoals het kopen van trouwringen en het bestellen van gebakjes voor het trouwfeest, maar hij had er steeds minder zin in. Wat hij wel met overtuiging...

Lees meer

Een zomeravond.

Het is een zonnige zomeravond. We zitten buiten samen op het bankje. De gierzwaluwen gieren met een grote groep door de helderblauwe lucht. Ze pikken veel muggen uit de lucht. Plotseling zien we een grote libelle. We hebben het er samen over dat je er nooit twee...

Lees meer

Johan Cruijff

Op Witte Donderdag, 24 maart 2016, overleed Johan Cruijff, onze beste voetballer , aan de gevolgen van longkanker. Hij werd ook wel “De verlosser” genoemd. Ik vind het geen toeval dat hij op Witte Donderdag is overleden. Hij heeft dezelfde initialen als Jezus...

Lees meer

Superman’s Cape Deel 1

Michael wist het allemaal zo goed niet meer. Michael Caruso. Filmregisseur, de grote M.C.. Hij had ze allemaal gefilmd, bijna.. de grote namen. Veel acteurs en cameramensen werkten graag met Michael. Alle regisseurs moeten een passie hebben voor wat ze aan de magische...

Lees meer