De schuinsmarcheerder

9 apr, 2018 | Monoloog, Overpeinzingen, Theo Kleeven

De schuinsmarcheerder is iemand, die niet in de pas loopt. Men denkt daarbij in de eerste plaats aan iemand, die afwijkt van fatsoenlijke normen  en aan iemand van amoreel  gedrag. Bekende synoniemen, die hiervoor worden gebruikt, zijn “zwierbol”, “stapper”, “kroegloper”, “boemelaar”, “pierewaaier”, “boemelpetrus” en “vrouwenjager”.

Al deze omschrijvingen zijn echter toch wel wat eenzijdig. Natuurlijk staat het woord  “schuinsmarcheerder “ in een kwade reuk. Het betekent letterlijk: “Iemand die niet recht maar schuin loopt. We hoeven daarbij echter niet per se te denken aan een “kroegloper” of “vrouwenjager.”

Het begrip “moreel” is erg ruim. Het heeft niet alleen betrekking op de bovenstaande begrippen, maar ook op “eerlijkheid”, “rechtschapenheid”, “collegialiteit” en “betrouwbaarheid”.

De mensen, die in de samenleving goed functioneren, zullen aan de meeste van de bovengenoemde eisen voldoen. Deze mensen lopen dus niet schuin maar rechtop.

Schuinsmarcheerders zullen er echter altijd zijn. Het zijn mensen, die zijn afgedwaald door amoreel gedrag of het plegen van misdaden.

Het is de taak van ons, leden van de samenleving, deze mensen op te vangen door strafmaatregelen, opnames in tehuizen en reclassering.

Kortom: Het is onze taak ervoor te zorgen, dat het aantal schuinsmarcheerders tot een minimum wordt beperkt.

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…