De pet

5 aug, 2018 | Snelschrijven, Theo Kleeven

Een pet staat goed. Hij geeft je karakter. Hij maakt je meer presentabel. Vaak ben je al wat ouder als je hem draagt. Er bestaan niet voor niets uitdrukkingen zoals:

“Jan met de pet”

– “ Een hoge pet op hebben van”

– “ Er met de pet naar gooien”

De laatste zegswijze is natuurlijk ongunstig.

Het is echt geen aprilgrap. De pet hoort erbij. Als je er een op hebt, is het de bedoeling, dat je de ander niet voor de gek houdt, maar dat je serieus wilt worden genomen.

Je zet zo’n pet al vaak bij een wandeling, die je maakt, op. Je doet dat heus niet alleen vanwege de weersomstandigheden maar ook en vooral omdat je gezien wilt worden.

Het is een vriendelijk gebaar. Je wilt bij de ander, kortom iedereen met wie je te doen krijgt of die je wilt zien, op een begripsvolle manier overkomen.

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…