Het verloren weekend

“Zo Frans, als ik je het eerlijk moet zeggen, heb ik nog nooit zo’n kater ondervonden als het afgelopen weekend, zaterdag en zondag. We hadden die dagen als uitgaansdagen gekozen, niet om ver weg er tussenuit te knijpen, maar om ons te vermaken hier in de stad.”“Ja...

Aswoensdag

6 Maart. Het is vandaag Aswoensdag. De Carnaval is weer voorbij. Na drie dagen uitgelaten vrolijkheid en feestvieren  worden wij eraan herinnerd, dat ons aardse bestaan slechts tijdelijk is. We ontvangen een askruisje. Dit geldt echter alleen nog voor de kerkgangers...

De heilige communie

De heilige communie Van kinds af aan zijn wij katholieken met het sacrament van de eucharistie als een van de zeven sacramenten vertrouwd geweest. We zijn er in de katholieke kerk mee opgevoed en opgegroeid. De communie is onlosmakelijk verbonden geweest met de...

De wandelmarsen

De wandelmarsen tussen 1995 en 2000 De Vierdaagse en de rest Het is mij in die periode van zes jaar ook zes maal gelukt om aan dit reusachtige wandelevenement deel te nemen en tot een goed einde te brengen. Het is echter een hele klus geweest. Het plan rees in het...

Een lach en een traan.

Het was mei 1987. Ik was nog bezig met studeren en wel met de Postdoctorale Opleiding tot Wetenschappelijk Bibliothecaris  Richting B (Bibliotheek- en Documentatiekunde) aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Ongeveer twee derde van de studie had ik achter...