Vader

Vader Bij vader.Denk ik het eerst.Aan mijn eigen vader.Daarna aan Maarten Biesheuvel.De schrijver.Met zijn vrouw Eva.Zijn steun en toeverlaat.In een gesprek roept.Hij zijn vader aan:“Vader, waarom hebt u mij verlaten.”En ik ben uiteraard ook een vader.En net als bij...

Het nieuwe jaar: De goede voornemens

Het nieuwe jaar is alweer enkele dagen oud. De drempel van oud naar nieuw is genomen met een donderend feestgedruis, knallend en flitsend vuurwerk. Het is een echte feestelijke aanzet. Je vraagt je op 1 januari van het nieuwe jaar natuurlijk af, als je dat allemaal...

Niets

Het woord “niets” komt regelmatig voor in ons Nederlands taalgebruik, zowel in de spreektaal als in de schrijftaal. Het woord wordt gebruikt om er iets mee uit te drukken, een bepaald gevoel of een bepaald resultaat. Er bestaan verschillende contexten, waarin het...

Een nieuwe ruimte

Een “nieuwe ruimte” is altijd “iets nieuws”. In ons dagelijkse leven worden we er herhaaldelijk mee geconfronteerd. Een “nieuwe ruimte” geeft “meer ruimte” aan ons leven. Het begrip kent verschillende aspecten. Je kunt het betrekken op: Een ander gebouw, met daarin...

Het examen

Het woord “examen” heeft een geladen betekenis. Het betekent “onderzoek naar kennis en of bekwaamheid.” Het kan worden afgenomen op school, bij cursussen, het middelbaar onderwijs of het voortgezet onderwijs, op het MBO of het HBO en op universiteiten. Het eindexamen...

De school

De school is voor elk kind een grote uitdaging. Het kind begint aan iets heel nieuws. Moet eraan wennen en wordt in zekere zin voorbereid op de toekomst: haar of zijn verdere leven. Hij of zij kan het voelen alsof hij of zij in een nieuwe huid kruipt. Het oude vel...