Passie

27 mei, 2019 | Overig, Theo Kleeven

Het is heel toepasselijk om juist in de paastijd het woord “passie” uit te kiezen om er een betoog over te schrijven. De paastijd staat immers in het teken  van het lijden, de dood  en de verrijzenis van Jezus Christus.
Het woord heeft een heel scala van betekenissen. Kijk je in het woordenboek, de encyclopedie  of op internet ( bv. in de Wikipedia of in het puzzelwoordenboek online) dan vind je er meer dan tien. De definities zijn vaak min of meer synoniemen. De betekenissen lijken veel op elkaar maar hebben toch nuance-verschillen. In mijn betoog beperk ik mij daarom tot de meest bekende: Enerzijds het “lijden” en “de lijdensgeschiedenis” en anderzijds “hartstocht”, “voorliefde.”

In de geschiedenis van de mensheid, de kerkgeschiedenis, de geschiedenis van het Jodendom en het Christendom  (de Katholieke Kerk) heeft de “passie” ( het lijden en de dood van Jezus Christus) altijd een belangrijke rol gespeeld, Dit kwam tot uitdrukking in de viering van Pasen. Dit woord betekent letterlijk “pascha” oftewel “Pesach”. Het stamt uit het Hebreeuws en het betekent letterlijk “het voorbijgaan”, “het overslaan”. Dit moet als volgt worden begrepen. Het Joodse volk, dat uit Egypte wilde worden bevrijd en onder leiding van Mozes naar het Beloofde Land ( het Land van Israel ) wilde gaan ( de “Exodus”) moest tien door God gezonden plagen ondergaan alvorens te mogen vertrekken.
De tiende plaag, die inhield, dat alle eerstgeborenen van de Egyptenaren door God werden gedood, trof niet de eerstgeborenen van de Joden in Egypte. Zij mochten blijven leven.. De huizen, waarin zij woonden, werden door God overgeslagen  (het woord “Pesach”).   God herkende die huizen doordat de Joden bloed van een geslacht lam op de  deurpost hadden gesmeerd.

“Pesach” (“Pasen”)  was het feest, waarop de Joden de uittocht uit Egypte en de bevrijding van de slavernij aldaar vierden. Voor de Christenen was en is Pasen de viering van de verrijzenis, de wederopstanding van Jezus Christus. Het lijdensverhaal van Christus is daarom ook vaak ten tonele gebracht of als “Passiespelen” gevierd (bv. in Tegelen in Limburg ). Pasen stond symbool voor” nieuw leven” en daarom worden met Pasen nog veel paaseieren gegeten.

De tweede belangrijke betekenis van het woord “passie”, die eigenlijk lijnrecht tegenover de eerste staat,, is “hartstocht”, “voorliefde”, “overgave”. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Een passie (voorliefde) voor klassieke muziek
  • Een passie (voorliefde) voor tekenen, schilderen
  •  Een grote  hartstocht ergens  voor gevoelen
  •   Zich met passie (hartstocht) aan iets wijden

In mijn levensgeschiedenis tot nu toe (mijn jeugdjaren en mijn latere leven) heeft het Paasfeest voor mij  – als katholiek opgevoed zijnde – altijd grote betekenis gehad. In familiekring werd het altijd uitbundig gevierd, gepaard gaande met het verven, zoeken en eten van paaseieren. Op latere leeftijd (tot nu toe) wat minder maar het heeft altijd zijn plaats behouden.

De passie als hartstocht, voorliefde en overgave heeft zich in mijn leven tot nu toe ook zeker doen gelden. Dit is tot uitdrukking gekomen in de animo voor interesses, activiteiten en hobby’s, waaraan ik mij te volle heb overgegeven. Dit was en is de positieve lijst. Dit in tegenstelling tot de negatieve lijst. Deze bevat noodgedwongen die keuzes, waaraan ik altijd een hekel heb gehad en misschien nu nog wel een hekel heb.

 

Theo Kleeven

Uw commentaar verschijnt niet automatisch, maar wordt beoordeeld door de redactie…